Identifikační údaje spolku a rozsahy jednání výboru spolku

Sídlo spolku

Klub turistů Červený Kostelec, z.s.
Náměstí T.G.Masaryka 120
549 41 Červený Kostelec

IČO: 46523090
Spisová značka: L 2158 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Den zápisu: 1. ledna 2014
Způsob jednání: za spolek jedná řádně zvolený předseda, místopředseda a finanční hospodář, a to každý z nich samostatně

Členská základna

K 1.1.2018 má Klub turistů Červený Kostelec z.s. 69 členů a je řízen devítičlenným výborem v čele s předsedou. Kontrolní činnost vykonává volená kontrolní komise spolku.

Výbor spolku Klub turistů Červený Kostelec z.s.:

předseda: Otto Ressl
místopředseda: Vladimír Červený
jednatel: Jiří Sejkora
zapisovatel: Pavel Bergmann
finanční hospodář: Jitka Kmochová
referent pěší turistiky: Antonín Hoza
referent cykloturistiky: Lubomír Vondráček 
člen výboru: Zdeněk Zítek
člen výboru: Pavel Jirka

Kontrolní komise pracuje ve složení:

předseda kontrolní komise: Marie Bergmannová
člen kontrolní komise: Hana Jirková
člen kontrolní komise: Ivona Nývltová